Warning: Creating default object from empty value in /customers/b/4/a/irncy.com/httpd.www/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28 Document List For Cyprus Passport - IRNCY

فهرست مدارک درخواست اخذ تابعیت سرمایه گذار


برنامه سرمایه گذاری اخذ تابعیت قبرس بر اساس زیربخش (2) بخش A111 قانون ثبت احوال سال 2002-2017


فهرست مدارک درخواست اخذ تابعیت سرمایه گذار
1. اضهارنامه متقاضی یا نماینده متقاضی که در آن سرمایه گذاری و املاک خریداری شده( که تحت آنها درخواست ارائه می شود) به طور خلاصه توضیح داده شود.
2. “اظهارنامه متقاضی مبنی بر اینکه اطلاعات کامل در رابطه با برنامه سرمایه گذاری قبرس را دریافت کرده است” به طور کامل تکمیل شده و توسط متقاضی امضا گردد.
3. ” اظهارنامه ارائه دهنده خدمات برای برنامه سرمایه گذاری قبرس” به طور کامل توسط نماینده متقاضی تکمیل و امضا گردد.


اسناد شخصی متقاضی
4. فرم درخواست M127 به طور کامل تکمیل شده و نزد ثبت کننده دادگاه قبرس و یا افسر کنسولی امضا گردد.
5. شناسنامه به همراه ترجمه رسمی و تایید شده
6. کپی برابر اصل پاسپورت
7. گواعی عدم سوء پیشینه از کشور محل تولد و کشور محل اقامت (چنانچه متفاوت باشند). تاریخ این گواهی یا گواهی ها نباید بیش از نود روز از تاریخ صدور آن باشد.
8. گزارش ارزیابی صلاحیت، صادر شده از طریق یک پایگاه داده پذیرفته شده بین المللی (از قبیل Wolrd Check، LexisNexis Diligence، Regulatory DataCorp Inc. و غیره). تاریخ گزارش نباید بیش از سی روز از تاریخ صدور آن باشد.
9. عقدنامه به همراه ترجمه رسمی و تایید شده
10. ارائه کپی های آگهی ها در یک روزنامه چاپ روزانه با دو پست متوالی در قبرس
11. دو قطعه عکس با اندازه عکس پاسپورت
12. رزومه
13. کپی کارت اقامت در جمهوری قبرس
14. جهت درخواست مدیران ارشد دولتی
15. کپی قرارداد استخدام
16. فیش حقوقی و مالیاتی


مدارک مورد نیاز برای اخذ اقامت در جمهوری قبرس
17 .قرارداد خرید ملک
18. سند مالکیت یا قرارداد ثبت شده در اداره ثبت اسناد
19. رسید پرداخت مبلغ مورد توافق ملک خرید داری شده توسط فروشنده
20. رسیدهای پرداخت مبلغ خرید ملک در حاساب بانکی شخص فروشنده و یا کمپانی
سازنده آن


مدارک مالی مورد نیاز
21.گواهی ثبت شرکت یا شرکت ها، تایید شده توسط اداره ثبت شرکت ها.
22. گواهی سهامداران تایید شده از سوی اداره ثبت شرکت ها یا گواهی هایی که اثبات
می کنند متقاضی مالک ذینفع شرکت یا شرکت ها می باشد.
23. حاساب های حاسابرسی شده شرکت (یا شرکت ها) برای سه سال گذشته، ما قبل سال
درخواست.


1.Α مدارک سرمایه گذاری در املک و مستغلت، توسعه زمین و پروژه های
زیربنایی در قبرس

24. قرارداد خرید
25. سند مالکیت یا قرارداد ثبت قرارداد با اداره املکا
26. رسید پرداخت مبلغ مورد توافق
27. رسیدهای پرداخت مبلغ خرید ملک در حاساب بانکی شخص فروشنده یا کمپانی
سازنده ملک
28. طرح سرمایه گذاری برای ساخت زمین خریداری شده، چنانچه سرمایه گذاری شامل
خرید زمین در دست ساخت باشد.


2.Α مدارک خرید،تاسیس یا مشارکت در شرکت ها یا کسب و کارهای
قبرسی

29. قرارداد خرید
30. رسید پرداخت مبلغ مورد توافق
31. گواهی سهامداران از سوی اداره ثبت شرکت ها
32. کپی حاواله بانکی به یک موسسه بانکی قبرسی به نام فروشنده یا شرکت
33. طرح خاص سرمایه گذاری
34. کپی قراردادهای استخدام شهروندان قبرسی یا اروپایی استخدام شده توسط شرکتی
که متقاضی در آن شرکت سرمایه گذاری کرده است.
35. تاییدیه از اداره بیمه اجتماعای درخصوص درآمد قابل بیمه شهروندان قبرسی و
اروپایی استخدام شده در شرکت.
36. کپی پرداختی بابت بیمه اجتماعای برای هر کارمند قبرسی یا اروپایی
37. گواهی ثبت (MEU1 (یا گواهی ثبت دائمی شهروند اتحادیه (MEU3 (برای کارکنانی که
شهروندان اروپایی هستند.


3.Α مدارک سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری جایگزین یا
( ) دارایی های مالی شرکت های قبرسی سهام یا سازمان های قبرسی که از
سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس
1
مجاز می باشند .

38. حاق مالکیت / حاق مالکیت ها و سایر اسناد مر بوط به دارایی های مالی / سهام های
خریداری شده
39. کپی حاواله بانکی به یک موسسه بانکی قبرسی به نام فروشنده یا شرکت
40. طرح خاص سرمایه گذاری
41. تایید از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس


ترکیب سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی قبرس
42. گواهی از اداره اوراق قرضه دولتی برای خرید اوراق قرضه دولتی ویژه
43. کپی حاواله بانکی به حاساب بانکی خزانه داری جمهوری قبرس


وزارت کشور
2.07.2018

اشتراک در خبرنامه ما