Warning: Creating default object from empty value in /customers/b/4/a/irncy.com/httpd.www/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28 Documents For Permanent Residency in Cyprus - IRNCY

مدارک لازم برای اخذ اقامت دائم / تحت مقررات


1. کپی پاسپورت معتبر متقاضی و افراد تحت تکفل
2. رزومه متقاضی
3. گواهی سپرده ای به میزان 30.000 یورو که برای مدت سه سال در یکی از بانکهای قبرس گذاشته شده است (اصل مدرک)
4. اظهارنامه درآمد سالانه از خارج از قبرس حداقل 30.000 یورو (اسناد اصلی، به همراه ترجمه رسمی و تایید شده
5. سند یا قرارداد خرید ملک مسکونی در قبرس با حداقل ارزش 300.000 یورو (اصل یا کپی برابر اصل). در صورت آماده نبودن سند، متقاضی باید قرارداد خرید ثبت شده در اداره ثبت اسناد و تأیید پرداخت حداقل 200.000 یورو را ارائه نماید
6. ارائه مدارکی که ثابت کند که مبلغ پرداخت شده از خارج از کشور به قبرس منتقل شده است
7. اظهارنامه های رسمی متقاضی و همسرش مبنی بر اینکه قصد ندارند در قبرس استخدام شوند
8. بیمه نامه درمانی متقاضی و افراد تحت تکفل
9. گواهی عدم سوء پیشینه به همراه ترجمه رسمی و تایید شده برای متقاضی و همسر(اگر متقاضی خارج از قبرس ساکن باشد، گواهی باید از کشور اقامت خود صادر گردد و با یک ترجمه رسمی و تایید شده ارائه شود)
10. عقدنامه به همراه ترجمه رسمی و تایید شده
11. ترجمه رسمی و تایید شده شناسنامه فرزندان
12. اسناد دیگر که با فرم درخواست اقامت ارسال می شوند

مدارک لازم برای اخذ اقامت دائم / تحت مقررات
(فرزندان دانش آموز متقاضی 18-25 ساله)


1. کپی پاسپورت معتبر فرزندان متقاضی
2. رزومه متقاضی
3. کپی اجازه مهاجرت والدین و یا اثبات ارائه درخواست مربوط به والدین برای اجازه مهاجرت به همراه ترجمه رسمی و تایید شده تحت مقررات
4. اظهارنامه درآمد تضمین شده سالانه والدین از خارج از قبرس حداقل 30،000 یورو (اصل اسناد به همراه ترجمه رسمی و تایید شده). درآمد سالانه لازم برای هر فرد وابسته به والدین به مبلغ 5000 یورو به علاوه مبلغ فوق می باشد
5. نامه رسمی از سوی متقاضی مبنی بر اینکه او قصد هیچ گونه اشتغال را در قبرس ندارد.
6. بیمه نامه درمانی متقاضی
7. گواهی عدم سوء پیشینه، تایید شده برای متقاضی به همراه ترجمه رسمی و تایید شده (اگر متقاضی خارج از کشور ساکن باشد، گواهی باید از کشور اقامت خود صادر گردد و با یک ترجمه رسمی و تایید شده ارائه شود)
8. کپی شناسنامه متقاضی (ترجمه رسمی و تایید شده)
9. نامه اشتغال به تحصیل از خارج از قبرس که نشان دهد ، متقاضی یک دانش آموز ثبت نام شده با حداقل 6 ماه باقی مانده از دوره تحصیل است
10. اسناد دیگری که با فرم درخواست اقامت ارائه می شوند

 

مدارک لازم برای اخذ اقامت دائم / تحت مقررات
(والدین متقاضی و یا والدین همسر متقاضی)


1. کپی پاسپورت معتبر والدین متقاضی
2. رزومه متقاضی
3. کپی اجازه مهاجرت فرزند یا همسر یا گواهی ارائه درخواست مربوطه برای مجوز مهاجرت تحت مقررات
4. اظهارنامه درآمد سالانه فرزند یا همسر از خارج از قبرس حداقل 30000 یورو (اصل اسناد به همراه ترجمه رسمی و تایید شده). درآمد سالانه لازم برای هر یک از والدین 8000 یورو به علاوه مبلغ فوق می باشد
5. نامه رسمی از سوی متقاضی مبنی بر اینکه او قصد هیچ گونه اشتغال را در قبرس ندارد
6. بیمه نامه درمانی متقاضی
7. گواهی عدم سوء پیشینه به همراه ترجمه رسمی و تایید شده، برای متقاضی (اگر متقاضی خارج از کشور ساکن باشد، گواهی باید از کشور اقامت خود صادر گردد و با یک ترجمه رسمی و تایید شده ارائه شود)
8. کپی شناسنامه فرزند متقاضی یا هر سند رسمی دیگر که رابطه بین متقاضی و دارنده مجوز مهاجرت را تایید می کند، به همراه ترجمه رسمی و تایید شده

 

 

اشتراک در خبرنامه ما