ارسال درخواست اخذ تابعیت سرمایه گذاربرنامه سرمایه گذاری قبرس( اخذ تابعیت) بر اساس زیربخش (2) بخش A111 قانون ثبت احوال سال 2017-2002 دستورالعمل ارسال درخواست اخذ تابعیت سرمایه گذار


درخواست تابعیت در موارد خاص (سرمایه گذاری) ، باید به وزارت کشور ارسال شود و مبلغ 2.000 یورو به عنوان هزینه باید پرداخت گردد. برای ارسال درخواست باید یک قرار ملاقات از قبل از طریق ایمیل esavva@papd.mof.gov.cy تنظیم شود. چنانچه قرار ملاقات از قبل تعیین نشده باشد، هیچ ارسال درخواستی پذیرفته نخواهد شد.


مدارک
در وزارت کشور، مدارک اصلی باید همراه با یک کپی از تمام مدارک ارائه شود. فهرست مدارک لازم به شرح ز
– “چک لیست تکمیل شده مدارک درخواست سرمایه گذار” (در وب سایت وزارت کشور قرار دارد).
– ” اظهارنامه متقاضی مبنی بر اینکه اطلاعات کامل در رابطه با برنامه سرمایه گذاری قبرس را دریافت کرده است” به طور کامل تکمیل شده و توسط متقاضی امضا گردد.
– ” اظهارنامه ارائه دهنده خدمات برای برنامه سرمایه گذاری قبرس” به طور کامل توسط نماینده متقاضی تکمیل و امضا گردد.
– نامه توسط متقاضی یا نماینده او، که در آن سرمایه گذاری و املاک خریداری شده(که تحت آن درخواست ارائه می شود) به طور خلاصه توضیح داده شده است.


مدارک شخصی متقاضی
در وزارت کشور، مدارک اصلی باید همراه با یک کپی از تمام مدارک ارائه شود. فهرست مدارک لازم به شرح ز
– فرم درخواست M127 به طور کامل تکمیل شده و نزد اداره ثبت کننده دادگاه قبرسی و یا افسر کنسولی امضا گردد.
– شناسنامه به همراه ترجمه رسمی و تایید شده
– کپی برابر اصل پاسپورت
– گواهی عدم سوء پیشینه از کشور محل تولد و کشور محل اقامت (چنانچه متفاوت باشند). تاریخ این گواهی یا گواهی ها نباید بیش از نود روز از تاریخ صدور آن باشد.
– گزارش ارزیابی صلاحیت، صادر شده از طریق یک پایگاه داده پذیرفته شده بین المللی (از قبیل Wolrd Check، LexisNexis Diligence، Regulatory DataCorp Inc. و غیره). تاریخ گزارش نباید بیش از سی روز از تاریخ صدور آن باشد.
– عقدنامه به همراه ترجمه رسمی و تایید شده
– ارائه کپی های آگهی در یک روزنامه چاپ روزانه با دو پست متوالی در قبرس
– دو قطعه عکس با اندازه عکس پاسپورت
– رزومه
– کپی کارت اقامت در جمهوری قبرس. اگر متقاضی از قبل مجوز اقامت دریافت نکرده باشد، می تواند مجوز مهاجرت را طبق مقررات (2) 6 از اداره مهاجرت به طور همزمان با درخواست برای قبول تابعیت، درخواست کند. برای اطلاعات بیشتر به ” برنامه سرمایه گذاری قبرس، راهنمای درخواست مجوز مهارجرت” که در وبسایت وزارت کشور موجود می باشد، مراجعه کنید.
– اگر متقاضی یک مدیر ارشد دولتی است، مدارک زیر نیز باید ارائه شود:
– کپی قرارداد استخدام
– فیش حقوقی مورد تایید اداره مالیات


مدارک اقامت در جمهوری قبرس
– قرارداد خرید ملک
– سند مالکیت یا گواهی ثبت قرارداد با اداره ثبت اسناد
– رسید پرداخت مبلغ مورد توافق
– رسیدهای پرداخت مبلغ خرید ملک در حساب بانکی شخص فروشنده و یا کمپانی سازنده آن


مدارک مالی
این مدارک باید شامل موارد ذیل باشد:
– گواهی ثبت شرکت یا شرکت ها، تایید شده توسط اداره ثبت شرکت ها.
– گواهی سهامداران تایید شده از سوی اداره شرکت ها یا گواهی هایی که اثبات می کنند متقاضی مالک ذینفع شرکت یا شرکت ها می باشد
– حساب های حسابرسی شده شرکت (یا شرکت ها) برای سه سال گذشته، ما قبل سال درخواست


1. مدارک مربوط به سرمایه گذاری در املاک و مستغلات(توسعه زمین و پروژه های زیربنایی)
– قرارداد خرید ملک
– سند مالکیت یا گواهی ثبت قرارداد با اداره ثبت اسناد
– رسید پرداخت مبلغ مورد توافق
– رسیدهای پرداخت مبلغ خرید ملک در حساب بانکی شخص فروشنده و یا کمپانی سازنده آن
– برنامه(طرح) سرمایه گذاری برای ساخت زمین خریداری شده، چنانچه سرمایه گذاری شامل خرید زمین در دست ساخت باشد.


2.مدارک خرید و یا ایجاد یا مشارکت در شرکت ها یا کسب و کارهای قبرسی
– قرارداد خرید
– رسید پرداخت مبلغ مورد توافق قرارداد
– گواهی سهامداران از سوی اداره شرکت ها
– کپی حواله بانکی به یک موسسه بانکی قبرسی به نام فروشنده یا شرکت
– طرح خاص سرمایه گذاری
– کپی قراردادهای استخدام شهروندان قبرسی یا اروپایی استخدام شده توسط شرکتی که متقاضی در آن شرکت سرمایه گذاری کرده است.
– تاییدیه از اداره بیمه اجتماعی درخصوص درآمد قابل بیمه شهروندان قبرسی و اروپایی استخدام شده در شرکت.
– کپی پرداختی بابت بیمه اجتماعی برای هرکارمند قبرسی یا اروپایی
– گواهی ثبت (MEU1) یا گواهی ثبت دائمی شهروند اتحادیه اروپا (MEU3) برای کارکنانی که شهروندان اروپایی هستند.


3. سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری جایگزین یا دارایی های مالی شرکت های قبرسی یا سازمان های قبرسی که از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس1 مجاز می باشند.
– حق مالکیت / حق مالکیت ها و سایر اسناد مربوط به دارایی های مالی / تعداد سهام های خریداری شده
– کپی حواله بانکی به یک موسسه بانکی قبرسی به نام شرکت یا سازمان
– طرح خاص سرمایه گذاری
– تایید از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس


4. ترکیب سرمایه گذاری ها – سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی
– گواهی از اداره اوراق قرضه دولتی برای خرید اوراق قرضه دولتی ویژه
– کپی حواله بانکی به یک موسسه بانکی قبرسی به نام شرکت یا سازمان
– طرح خاص سرمایه گذاری
– تایید از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس

نکته1: درخواست اصلی (M127) و اصل تمامی اسناد لازم باید به وزارت کشور ارسال شود. . همراه با اسناد و مدارک اصلی، یک فتوکپی دیگر از درخواست و تمامی اسناد نیز باید ارائه شود. لطفا اطمینان حاصل کنید که تمام کپی ها واضح و خوانا باشد.
مدارک اصلی و کپی ها باید در دو مجموعه(دسته) مجزا و مشخص ارائه شوند. علاوه بر این،این مدارک باید به ترتیبی در این مجموعه ها قرار داده شوند که در چک لیست “درخواست سرمایه گذار” مشخص و قابل دید باشند( سند برنامه سرمایه گذاری قبرس- چک لیست سرمایه گذار” در وب سایت وزارت کشور قرار دارد) و شماره مدرک مربوطه در بالای سمت چپ هر مدرک بر روی «چک لیست درخواست سرمایه گذار» باید با مداد نوشته شود.

نکته 2: همسر سرمایه گذار غیرقبرسی محق است تا همزمان با سرمایه گذار، درخواست تابعیت کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، سند “CYPRUS INVESTMENT PROGRAMME_13.9.2016-INVESTOR FAMILY MEMBERS ” را که در وب سایت وزارت کشور قرار گرفته، مشاهده کنید.


نحوه تایید مدارک پیوست
تمامی مدارک پیوست که توسط یک مقام خارجی صادر شده اند باید مورد تایید رسمی قرار گرفته باشند. به ویژه، چنانچه مدارک توسط کشورهایی صادر شود که کنوانسیون لغو الزام قانونی را برای اسناد عمومی خارجی سال 1972 تایید کرده اند، مدارک باید دارای مهر ” APOSTILE 1″ باشند، (مهر تایید رسمی).
درمقابل، چنانچه مدارک توسط کشورهایی صادر شود که کنوانسیون لغو الزام قانونی برای اسناد عمومی خارجی سال 1972 (مهر APOSTILE) را تصویب نکرده باشند، باید دارای تایید دیپلماتیک باشند. تایید دیپلماتیک از طریق یکی از روش های زیر به دست می آید:


I . اگر در کشور صادر کننده، یک مقام دیپلماتیک / کنسولی معتبر جمهوری قبرس وجود داشته باشد، زنجیره صدور گواهی به شرح زیر است:
1. تایید مدرک(سند) از سوی وزارت امور خارجه کشور صادر کننده.
2. تایید امضای مامور وزارت امور خارجه کشور صادر کننده توسط یک مامور اداری دیپلماتیک / کنسولی جمهوری قبرس در کشور صادر کننده.
3. تایید امضاء مامور اداری دیپلماتیک / کنسولی جمهوری قبرس در کشور صادرکننده توسط بخش صدور گواهی وزارت امور خارجه جمهوری قبرس.


II. اگر مقام دیپلماتیک / کنسولی معتبر جمهوری قبرس در کشور صادر کننده وجود نداشته باشد، زنجیره صدور گواهی به شرح زیر است:
1. تایید مدرک(سند) توسط وزارت امور خارجه کشور صادر کننده.
2. تایید امضاء مامور وزارت امور خارجه کشور صادر کننده توسط یک مقام دیپلماتیک / کنسولی کشور صادر کننده در کشور سوم.
3. تایید امضای مامور اداری دیپلماتیک / کنسولی کشور صادر کننده در یک کشور سوم خاص توسط مامور اداری دیپلماتیک / کنسولی جمهوری قبرس در آن کشور سوم.
4. تایید امضای مامور اداری دیپلماتیک / کنسولی در آن کشور سوم توسط بخش صدور گواهی وزارت امور خارجه جمهوری قبرس.


زبانهای مجاز برای مدارک پیوست
تمامی مدارک ارائه شده به همراه درخواست، باید به زبان یونانی یا انگلیسی باشد. در غیر این صورت، باید با یک ترجمه رسمی تایید شده به یکی از این زبان ها، توسط اداره مربوطه یا مقام کنسولی کشور صادر کننده یا توسط یک اداره دولتی / خدمات دولتی کشور صادر کننده، ضمیمه شوند.


درخواست هایی که کامل نباشند (یعنی حاوی تمامی مدارک لازم نباشند) و بشرح فوق ارسال نگردند(تفکیک مدارک اصلی و کپی) برای ارسال قابل قبول نمی باشند.
روند بازرسی درخواست

هنگامی که یک درخواست ثبت می شود، فرایند بازرسی آغاز می شود. اول از همه، مدارک مربوط به فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری متقاضی در قبرس برای ارزیابی و ارسال نظرات در مورد اینکه آیا متقاضی حقیقتاً معیارهای تعیین شده توسط هیئت دولت (شورای وزرا) را برآورده می سازد (از عهده آن بر می آید) یا خیر . همزمان، وزارت کشور بررسی می کند که آیا متقاضی، سایر شرایط فوق الذکر تصمیم هیئت دولت (شورای وزرا) را برآورده می سازد یا خیر. اگر متقاضی معیارها و شرایط این تصمیم را برآورده کند، وزیر کشور این پرونده را به شورای وزیران برای تصویب نهایی ارائه می دهد.

لطفا توجه داشته باشید که تصمیم هیئت دولت (شورای وزرا) به تاریخ 21 می 2018 مشخص کرده است که مدت زمان انتظار برای بررسی هر درخواست ارائه شده مطابق با مقررات برنامه سرمایه گذاری قبرس، 6 (شش ماه) است. لازم به گفتن نیست که برای تایید دوره بررسی شش ماهه، درخواست باید به طور کامل ارائه شده و با کلیه مدارک حمایتی مورد نیاز پیوست گردد و سرمایه گذار شرایط و ضوابط برنامه را انجام دهد. لازم به ذکر است که تاریخ ارسال درخواست، تاریخی است که در آن، هزینه ارسال پرداخت شده است و این تاریخ در رسید صادر شده توسط حسابداری وزارتخانه ذکر شده است.

هنگامی که درخواست تایید می شود، متقاضی قادر خواهد بود تمام اقدامات را برای کسب شهروندی و صدور گذرنامه قبرس انجام دهد. روند کسب شهروندی قبرس تکمیل خواهد شد، به شرطی که متقاضی دارای کارتاقامت برای مدت حداقل 6 (شش ماه) باشد. اگر متقاضی مجوز اقامت برای دوره زمانی مذکور را نداشته باشد، او می بایست صبر کند تا دوره شش ماهه کامل شود. پس از آن، اداره ثبت احوال و اداره مهاجرت، گواهی قبول تابعیت را پس از پرداخت مبلغ 5000 یورو صادر می کند . این مبلغ، هزینه صدور گواهی قبول تابعیت می باشد. پس از آن، متقاضی باید نزد یک دادگاه قبرسی یا یک افسر کنسولی جمهوری قبرس، نسبت به جمهوری قبرس سوگند وفاداری یاد کند. پس از اتمام این مراحل، متقاضی می تواند گذرنامه و کارت شناسایی قبرسی را بدست آورد.


وزارت کشور
2.07.2018

اشتراک در خبرنامه ما