مدارک لازم برای اخذ اقامت دائم / تحت مقررات
(فرزندان دانش آموز متقاضی 18-25 ساله)


1. کپی پاسپورت معتبر فرزندان متقاضی
2. رزومه متقاضی
3. کپی اجازه مهاجرت والدین و یا اثبات ارائه درخواست مربوط به والدین برای اجازه مهاجرت به همراه ترجمه رسمی و تایید شده تحت مقررات
4. اظهارنامه درآمد تضمین شده سالانه والدین از خارج از قبرس حداقل 30،000 یورو (اصل اسناد به همراه ترجمه رسمی و تایید شده). درآمد سالانه لازم برای هر فرد وابسته به والدین به مبلغ 5000 یورو به علاوه مبلغ فوق می باشد
5. نامه رسمی از سوی متقاضی مبنی بر اینکه او قصد هیچ گونه اشتغال را در قبرس ندارد.
6. بیمه نامه درمانی متقاضی
7. گواهی عدم سوء پیشینه، تایید شده برای متقاضی به همراه ترجمه رسمی و تایید شده (اگر متقاضی خارج از کشور ساکن باشد، گواهی باید از کشور اقامت خود صادر گردد و با یک ترجمه رسمی و تایید شده ارائه شود)
8. کپی شناسنامه متقاضی (ترجمه رسمی و تایید شده)
9. نامه اشتغال به تحصیل از خارج از قبرس که نشان دهد ، متقاضی یک دانش آموز ثبت نام شده با حداقل 6 ماه باقی مانده از دوره تحصیل است
10. اسناد دیگری که با فرم درخواست اقامت ارائه می شوند

اشتراک در خبرنامه ما